top of page
พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส_edited.jpg

          ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

     พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส หรือในนามเดิม อำนาจ กลั่นประชา ซึ่งเป็นศิลปินวาดภาพ ผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมกับงานศิลปะ ถักทออยู่ด้วยกันตั่งแต่

วัยเด็ก เมื่ออายุ ๒๐ ปี เริ่มเดินทางแสวงหาธรรมะอันจะแจ้ง ได้เรียนรู้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ทางธรรมปฏิบัติหลายรูป หลายองค์ เช่น

หลวงพ่อพุทธทาส (สวนโมกข์) หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก (ชัยนาท) หลวงปู่บุญดา ถาวโร (สุพรรณบุรี) และอีกหลายท่าน

รวมถึงหลวงปู่เทส์ก เทสรังสี (วัดหินหมากเป้ง หนองคาย) ท่านให้คำสอน ๔ คำ ที่หลวงพ่ออำนาจยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด นั่นคือ

รักษาใจให้ปกติ ไม่ส่งจิตออกนอก อยู่กับรู้เสมอๆ และหาใจให้เจอ ระหว่างนั้น หลวงพ่ออำนาจสนใจเพิ่มความรู้ทางดาราศาสตร์ ชีววิทยา

พลังงาน ฟิสิกส์ เพื่อนำมาเป็นองค์ประกอบในเนื้อศิลปะและธรรมะ ท่านใช้ความสามารถทางจิตกรรม ผสานความฝันที่จะเผยแพร่พระสัทธรรม

แห่งพระพุทธศาสนา นำพาสันติภาพสู่ชาวโลกออกมาเป็นผลงานให้คนทุกชาติทุกภาษาเข้าใจ และประสบความสำเร็จ ก้าวสู่เวทีระดับโลก

เช่นการได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนิวา สวิตเซอร์แลนด์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนา

และจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลก ผลงานภาพชุดทาโรห์ Roots of Asia ๗๘ ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น ๔ ภาษา ได้แก่อังกฤษ ฝรั่งเศส

เยอรมัน และเชกโกสลาเวีย ผลงานพุทธศิลป ชุดคำตอบของชีวิต เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล แต่นั่นไม่ได้ทำให้ท่านยึดติด

กับสิงเหล่านี้ จนกระทั่งพบเจอสหธมิตรซึ่งจาริกไปหลายทิศทาง ทั้งคู่ร่วมกันบ่ายหน้าแสวงหาแหล่งปฏิบัติธรรมในพื้นที่ภูเขาและเมฆหมอกแม่ฮ่องสอน แต่บังเกิดพายุต้องเปลี่ยนทิศมาสู่ผาซ่อนแก้ว ได้พบทั้งกัลยาณมิตรและสถานที่สัปปายะ คำตอบที่หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ให้ไว้

กับผู้ที่สงสัยว่าทำไมท่านจึงเข้าสู่ร่มเงาผ้ากาสาวพัฒน์ ต้องเป็นทางนั้น ไม่เป็นไปในทางอื่น

ผลงาน ศิลปิน

bottom of page